Skip to main content

Rooster Sol Sport

Via het rooster reserveer je je plek voor de sportles waar je voor kiest.
Als een les vol zit, reserveer dan voor een andere tijd of een andere les waar je aan deel wilt nemen.
Heb je vragen, neem dan gerust contact op.